Ikä ja työtapaturmat

Ikä on vain numero – vai onko sittenkään?

Nuorille sattuu usein

Tilastojen mukaan nuorille sattuu tapaturmia useammin kuin vanhemmille.

Työtapaturmat johtuvat usein teräviin esineisiin satuttamisista. Myös äkillisestä kuormittumisesta, iskeytymisestä ja törmäämisestä aiheutuneet turmat ovat tavallisia. Nuorten vammat ovat lievempiä kuin vanhempien: haavoja, pintavammoja, venähdyksiä ja sijoiltaan menoja.

Kokeneille vakavimmat tapaturmat

Konkareille sattuu Suomessa vakavimmat työtapaturmat.

Vanhimmassa ikäryhmässä turmia sattuu myös usein: Yli 63-vuotiaiden työntekijöiden tapaturmataajuus on 40 % korkeampi kuin esim. 50-55 -vuotiaiden. Asiantuntijat ennustavat, että eläkkeelle siirtymisiän nousu lisää erityisesti vakavia työtapaturmia.

Iäkkäiden työtapaturmat ovat usein liukastumisia ja kompastumisia.

Työtapaturmaisesti kuollut on rutinoitunut

Tyypillinen työtapaturmassa kuollut on ammatissaan rutinoitunut, samalla alalla, samoissa tehtävissä työskennellyt keski-ikäinen mies. Menehtynyt on käyttänyt puutteellisesti tai ei lainkaan tehtävässä edellytettyjä turvavarusteita. Hän on toiminut työsuunnitelman ja ohjeiden vastaisesti. Hän on päätynyt ei-turvalliseen työtapaan, koska on luottanut liiaksi vain omaan pätevyyteensä.

Yleisimpiä vahingoittumistapoja ovat puristuminen, ruhjoutuminen, putoaminen ja putoavan esineen osuma.

Perehdytä nuoret!

Nuorilla ei ole samaa tietämystä eikä taitoa kuin kokeneilla. Halu suorittaa tehtävät ripeästi voi olla kova. Nuori on perehdytettävä hyvin tehtäviinsä, erityisesti koneisiin ja laitteisiin sekä järjestyksen ja siisteyden ylläpitoon.  Kokemattoman pariksi kannattaa sopia ammattilainen, jolla on asenteet kohdillaan, koska nuori seuraa herkästi esimerkkiä. 

Nuorille on tyypillistä omien taitojen yliarviointi ja riskinotto. Siksi on kerrottava, että työssä voi olla vakaviakin tapaturmavaaroja ja on hienoa, jos vaarat huomaa ennakkoon. Vaara on aina ilmoitettava eikä työtä saa tehdä, ennen kuin on mietitty, kuinka jatketaan. Työtä ei saa myöskään aloittaa, ellei ole varmuutta, kuinka se tehdään. Kannusta kysymään! Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Pysähdy ja tuumaa -toimintatapa on hyvä opettaa jo ensimmäisenä työpäivänä. Tapaturmat torjutaan aivotyöllä: tunnistamalla vaarat ennakkoon ja ottamalla ne aktiivisesti hallintaan. Kun esim. henkilönsuojainten pitämisen ottaa heti tavakseen, suojaimet pysyvät käytössä jatkossakin. Tärkeintä on ymmärtää, ettei mitään panna turvallisuuden ja terveyden edelle. Työturvallisuus on lakisääteistä toimintaa. Laki velvoittaa myös nuorta työntekijää.

Älä unohda kokeneita ja ikääntyviä!

Vanhuus ei tule yksin. Iäkkäiden tapaturmien torjunnassa on otettava huomioon aistien heikentyminen: Esim. valaistukseen ja meluntorjuntaan on panostettava.

Kokeneet sokeutuvat ympäristön vaaroilta, joten heitä kannattaa ottaa jäseniksi riskikartoituksiin ja turvallisuushavainnointeihin. Näin heidän hiljaista viisauttaan saadaan esille. Lisäksi riittävällä valvonnalla on varmistettava, että menettelyt vastaavat ohjeistusta.

Koska vanheneminen on yksilöllistä, on tarpeen keskustella aika ajoin turvallisuudesta ja rajoituksista, joita muutokset voivat tuoda mukanaan. Haasteet ratkotaan yhdessä. Työtä tuunaamalla henkilö voi jatkaa uraansa pienistä krempoista huolimatta.

Aivan samoin kuin nuorella, vanhemmallakin voi olla luulo itsestään voimakkaana, kestävänä, nopeana – ja kuolemattomana. Se on virheellinen luulo, joka on syytä oikaista, olipa henkilö minkä ikäinen tahansa.

  • Marita Hyttinen, FT, PsL
  • Johtava asiantuntija
  • Puh. 050 401 0653
  • marita.hyttinen@3tratkaisut.fi

 

Kommentit on suljettu.