Ajankohtaista

3T Ratkaisut Oy sulautui osaksi EcoOnline Oy:tä

EcoOnline
3T Ratkaisut Oy on sulautunut osaksi EcoOnline Oy:tä 1.9.2018 alkaen. Yhdistyminen on jatkumo vuoden alussa tapahtuneelle yrityskaupalle, jossa EcoOnline osti 3T Ratkaisut Oy:n koko osakekannan. Sulautuminen tukee EcoOnline Groupin juuri päivitettyä missiota tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisesti HSEQ ohjelmistoja ja palveluita. Jo nyt 3T:ssä kehitettyyn HSEQ Online palveluun (Health, Safety, Environment, Quality) on yhdistetty EcoOnlinen kemikaalien käyttäjille suunnattu Eco Archive, jonka ytimenä on yli 200 000 kemikaalin rekisteri. EcoOnline Group on perustettu vuonna 2000 ja sillä on 5000 asiakasta ja 160 työntekijää Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Irlannissa.

Viimeisimmät artikkelit

Uutiset

3T Ratkaisut Oy on sulautunut osaksi EcoOnline Oy:tä 1.9.2018 alkaen. Yhdistyminen on jatkumo vuoden alussa tapahtuneelle yrityskaupalle, jossa EcoOnline osti 3T Ratkaisut Oy:n koko osakekannan. Sulautuminen tukee EcoOnline Groupin juuri päivitettyä missiota tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisesti HSEQ ohjelmistoja ja palveluita. Jo nyt 3T:ssä kehitettyyn HSEQ Online palveluun (Health, Safety, Environment, Quality) on yhdistetty EcoOnlinen kemikaalien käyttäjille […]

Lue lisää »

EcoOnline laajenee Iso-Britanniaan ja Irlantiin hankkimalla kemikaaliturvallisuuden hallinnan ohjelmistoihin ja palveluihin erikoistuneen DCM Compliance -yrityksen. EcoOnline on ostanut irlantilaisen DCM Compliance -yrityksen. Yritysosto avaa EcoOnlinelle pääsyn yhdelle Euroopan suurimmista markkinoista ja tarjoaa mahdollisuuden laajentua entisestään asiakkaiden kansainvälisen liiketoiminnan myötä. – DCM on suurilla ja houkuttelevilla markkinoilla toimiva yritys, joka noudattaa samankaltaista liiketoimintamallia ja strategiaa kuin EcoOnline. […]

Lue lisää »

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta. Työturvallisuuden verkko-oppimisen pioneeri 3T Ratkaisut oli hankkeessa alusta pitäen määrittelemässä konseptia, suunnittelemassa virtuaaliratkaisun toteutusta ja toteuttamassa verkkokoulutusmateriaaleja. Koulutusmalli perustuu siihen, että […]

Lue lisää »

Blogi

Ammattipuhdistusaineet loistavat, kun tarvitaan hyviä tuloksia, mutta tuovat työpaikoille myös kemikaaleihin liittyviä vaaroja. Ammattilaistason puhdistusaineita käytetään Suomessa vuosittain miljoonia litroja eri aloilla pienistä siivousyrityksistä suuren mittaluokan teollisuuslaitoksiin. Ammattipuhdistusaineiden tehokkuus ja räätälöidyt ominaisuudet tulevat siis tarpeeseen, mutta tuovat mukanaan myös kemiallisia riskejä. Monet tuotteista luokitellaan vaarallisiksi ja niiden käyttö edellyttää työpaikoilla sekä vaarojen tuntemusta että riskien […]

Lue lisää »

Riskien tunnistaminen ja arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Riskinarviointi koetaan kuitenkin usein haasteeksi esimerkiksi oletetun työmäärän tai tiedon puutteen takia, jolloin vierasta ja työläältä vaikuttavaa tehtävää on luonnollista vältellä. Järjestelmällisellä asenteella myös kemikaaliturvallisuutta voidaan kuitenkin kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle. Tässä kirjoituksessa avataan kemiallisten riskien arvioinnin perusasioita. Jos lukemisen jälkeen […]

Lue lisää »

Ohjaudumme pitkälti silmillämme. Orientaatio ei pohjaudu ajatteluun eikä päätöksentekoon, vaan on automaattista. Näköaistiohjautuvuutta voi hyödyntää johtamisessa. Kaaos lisää kaaosta Ihmiset saattavat työskennellä hyvin sekavissa ja epäsiisteissä tuotantotiloissa. Työpisteistä löytyy viallisia ja työvaiheeseen tarpeettomia, epäkurantteja työvälineitä ja jätettä. Tiloihin on jäänyt turhia, vanhentuneita, suttuisia tai ristiriitaisia ohjeita ja opasteita. Kulkuväylillä on välivarastoja, kaapeleita ja roskia. Näissä ympäristöissä sattuu tapaturmia, koetaan stressiä ja työ on katkonaista. Jos lattiamerkinnät on tehty vuosia sitten tai opasteista ovat värit päässeet hiipumaan, se kielii siitä, […]

Lue lisää »

E-Opit

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on muutoksessa. Työpaikkoja syntyy tiuhaan tahtiin ja uusia osaajia tarvitaan. 3T on luonut sosiaali- ja terveydenhuollolle räätälöidyn työturvallisuuskurssin. Se perehdyttää uudet tekijät alan työturvallisuuteen ja tarjoaa jäsenneltyä tietoa myös kokeneille työntekijöille. Kurssi koostuu seitsemästä aihealueesta, jotka ovat: Työturvallisuuden perusteet Työergonomia Työväkivalta Kemialliset tekijät ja säteily Psykososiaaliset tekijät Biologiset tekijät ja tartuntavaara Liikkumisturvallisuus […]

Lue lisää »

3T:n uusimmassa eOpissa käydään läpi vahinkokäynnistymisen ja energioiden hallitsemattoman purkautumisen vaaroja sekä turvallistamistekniikoita eri energiamuotojen ja vaaratekijöiden näkökulmista. Vahinkokäynnistyminen ei aiheudu vain inhimillisistä virheistä, vaan vioista ohjausjärjestelmässä tai energiansyötön palaamisesta. Energialähteitä – kuten sähkö-, liike- ja lämpöenergiaa – on hallittava huolella huolto- ja korjaustöiden aikana. Lockout – Tagout eli niin kutsuttu ”Lukitse ja merkitse” on kansainvälinen […]

Lue lisää »

Suljetuilla tiloilla tarkoitetaan ilmanvaihdoltaan puutteellisia, ahtaita ja pelastautumisen näkökulmasta hankalia työkohteita. Niissä työskenneltäessä on sattunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tässä 3T:n oppimateriaalissa perehdytään suljettujen tilojen töiden vaaratekijöihin, turvallisuuden varmistaviin menettelyihin ja työtapoihin sekä hätätilannetoimintaan.

Lue lisää »

3T Sanomat -asiakaslehdet

3T Sanomat 2012 3T Sanomat 2010
3T Sanomat 2009 3T Sanomat 2008 3T Sanomat 2006 3T Sanomat 2005