Ajankohtaista

Lian räjäyttävää tehokkuutta ja kiiltäviä pintoja

Ammattipuhdistusaineet loistavat, kun tarvitaan hyviä tuloksia, mutta tuovat työpaikoille myös kemikaaleihin liittyviä vaaroja.
Ammattripuhdistusaineet tuovat työpaikoille kemikaaleihin liittyviä vaaroja

Ammattilaistason puhdistusaineita käytetään Suomessa vuosittain miljoonia litroja eri aloilla pienistä siivousyrityksistä suuren mittaluokan teollisuuslaitoksiin. Ammattipuhdistusaineiden tehokkuus ja räätälöidyt ominaisuudet tulevat siis tarpeeseen, mutta tuovat mukanaan myös kemiallisia riskejä. Monet tuotteista luokitellaan vaarallisiksi ja niiden käyttö edellyttää työpaikoilla sekä vaarojen tuntemusta että riskien hallintaa.

Jos puhdistusaineiden kemialliset vaarat tai riskienhallinta askarruttavat, EcoOnline Oy:n asiantuntijat ovat tavattavissa puhtausalan MiniClean -messuilla Kuopiossa 11.9.2018 ja Lappeenrannassa 13.9.2018. Tule osastollemme juttelemaan kemikaalien hallinnasta työpaikoilla ja kuuntelemaan myös tietoiskumme kemikaalien turvallisesta käytöstä!

Hyvin suunnitellut ja kulloinkin käsillä olevaan kohteeseen soveltuvat puhdistustoimet ovat osa toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistamista esimerkiksi elintarvikealalla, terveydenhuollossa ja teollisuuden ylläpito- ja huoltotoimissa, mutta edistävät luonnollisesti yleistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä myös siivous- ja kiinteistöpuolella.

Koska puhdistusaineilta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat miedoista yleispuhdistusaineista esimerkiksi voimakkaasti desinfioiviin tai tehokkaasti rasvaa liuottaviin teollisuuspuhdistusaineisiin, myös niiden kemiallinen luonne vaihtelee huomattavasti pH-asteikon ääripäiden vesipohjaisista tiivisteistä jopa puhtaisiin liuottimiin.

Osa kustannustehokkaiden tiivisteiden vaaroista, kuten voimakkaasti happamien ja emäksisten nesteiden syövyttävyys, vähenee laimennettaessa tuotteita käyttövahvuuteen. Puhdistusaineet sisältävät kuitenkin usein myös esimerkiksi ihoa ja hengitysteitä ärsyttäviä ja herkistäviä sekä jopa kroonisia terveyshaittoja aiheuttavia aineosia, joiden haittoja ei voi täysin poistaa laimentamalla. Märkätyö, pesu- ja desinfiointiaineet sekä herkistävät säilöntäaineet aiheuttavatkin Suomessa vuosittain useita kymmeniä ammatti-ihotautitapauksia, vaikka kaikki niistä eivät olekaan juuri puhdistusaineiden aiheuttamia.

Kuten kaikilla kemikaaleilla, puhdistusaineiden vaaraominaisuudet eivät yksin määrää niiden aiheuttamien riskien mittavuutta, vaan tuotteiden käyttötavat vaikuttavat voimakkaasti niin terveys-, omaisuus- kuin ympäristöriskien suuruuteen. Jatkuva työperäinen altistuminen korostaa terveysriskejä, mutta myös esimerkiksi puhdistettavien materiaalien tuhoutumisesta tai desinfiointiaineiden vääränlaisesta annostelusta aiheutuvat omaisuusvahingot ovat mahdollisia.

Esimerkiksi siivoustyön ergonomia, työvälineet ja menetelmät ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä ja turvallisuuden huomiointi on edistynyt myös puhdistusaineiden kehityksessä. Työmenetelmät vaihtelevat edelleen runsaasti lähes täysin automatisoiduista prosesseista käsityöhön, jossa puhdistusaineiden kanssa saatetaan olla kosketuksissa lähes koko työvuoron ajan. Fyysisen kuormituksen lisäksi myös puhdistusaineisiin ja niiden irrottamaan likaan liittyvät riskit tulisikin huomioida kaikkien työtehtävien suunnittelussa.

Lainsäädännön määräämä riskienhallinnan toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja vaarallisten kemikaalien korvaamisperiaate koskevat myös siivous- ja puhdistustöitä, ovat ne sitten yrityksen päätoimialaa tai sisäisiä tukitoimintoja. Riskinarvioinnin perusteella vaarallisimmiksi arvioiduille kemikaaleille tulisi siis aktiivisesti etsiä turvallisempia korvaajia vaikkapa yhteistyössä toimittajien kanssa ja riskejä pitäisi vähentää ensisijaisesti teknisillä ratkaisuilla henkilösuojainten sijaan.

Esimerkiksi töissä, joissa muodostuu aerosoleja tai vapautuu haihtuvia yhdisteitä kun puhdistusainetta suihkutetaan suihkepullolla, työntekijöiden altistumista voidaan usein vähentää suojainten lisäksi myös muuttamalla työn suoritustapaa. Puhdistusaine voidaan esimerkiksi suihkuttaa puhdistettavan pinnan ja samalla ilmatilan sijaan suoraan mikrokuitupyyhkeeseen.

Kemikaaliriskien hallinta lähtee siis liikkeelle vaarojen tunnistamisesta, joten kaikille työpaikalla käytettäville puhdistusaineille tulee vaatia toimittajalta käyttöturvallisuustiedotteet tai tiedot vaarattomuudesta. Riskinarvioinnin perusteella työpaikalla voidaan jatkuvasti sekä siirtyä vaarattomampiin tuotteisiin että kehittää yhdessä työntekijöidenkin kanssa haittoja vähentäviä työ- ja suojautumismenetelmiä.

Kirjoittaja: Henna Rosilo, Support Consultant – henna.rosilo@ecoonline.com

Lähteet:

Työterveyslaitos: Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2014

Viimeisimmät artikkelit

Uutiset

EcoOnline laajenee Iso-Britanniaan ja Irlantiin hankkimalla kemikaaliturvallisuuden hallinnan ohjelmistoihin ja palveluihin erikoistuneen DCM Compliance -yrityksen. EcoOnline on ostanut irlantilaisen DCM Compliance -yrityksen. Yritysosto avaa EcoOnlinelle pääsyn yhdelle Euroopan suurimmista markkinoista ja tarjoaa mahdollisuuden laajentua entisestään asiakkaiden kansainvälisen liiketoiminnan myötä. – DCM on suurilla ja houkuttelevilla markkinoilla toimiva yritys, joka noudattaa samankaltaista liiketoimintamallia ja strategiaa kuin EcoOnline. […]

Lue lisää »

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta. Työturvallisuuden verkko-oppimisen pioneeri 3T Ratkaisut oli hankkeessa alusta pitäen määrittelemässä konseptia, suunnittelemassa virtuaaliratkaisun toteutusta ja toteuttamassa verkkokoulutusmateriaaleja. Koulutusmalli perustuu siihen, että […]

Lue lisää »

  Järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimalaitoksille toimittava Andritz Hydro Oy valitsi turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmäkseen 3T Ratkaisujen HSEQ Onlinen. HSEQ Onlinen avulla tehdään Andritz Hydrossa turvallisuushavaintoja, ilmoitetaan laatupoikkeamista, ympäristöpoikkeamista sekä parannusehdotuksista reaaliaikaisesti mobiilissa, älypuhelimen avulla. Lisäksi sovelluksen avulla hoidetaan jatkossa riskien arvioinnit. Työsuojelupäällikölle palvelu tarjoaa lisäksi lakiseurantapalvelun sekä valmismateriaalin kouluttamisen tueksi. ”Työsuojelupäällikkökurssilla toin ilmi, että olemme […]

Lue lisää »

Blogi

Ammattipuhdistusaineet loistavat, kun tarvitaan hyviä tuloksia, mutta tuovat työpaikoille myös kemikaaleihin liittyviä vaaroja. Ammattilaistason puhdistusaineita käytetään Suomessa vuosittain miljoonia litroja eri aloilla pienistä siivousyrityksistä suuren mittaluokan teollisuuslaitoksiin. Ammattipuhdistusaineiden tehokkuus ja räätälöidyt ominaisuudet tulevat siis tarpeeseen, mutta tuovat mukanaan myös kemiallisia riskejä. Monet tuotteista luokitellaan vaarallisiksi ja niiden käyttö edellyttää työpaikoilla sekä vaarojen tuntemusta että riskien […]

Lue lisää »

Riskien tunnistaminen ja arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Riskinarviointi koetaan kuitenkin usein haasteeksi esimerkiksi oletetun työmäärän tai tiedon puutteen takia, jolloin vierasta ja työläältä vaikuttavaa tehtävää on luonnollista vältellä. Järjestelmällisellä asenteella myös kemikaaliturvallisuutta voidaan kuitenkin kehittää nykyaikaisen ennakoivan turvallisuuskulttuurin tasolle. Tässä kirjoituksessa avataan kemiallisten riskien arvioinnin perusasioita. Jos lukemisen jälkeen […]

Lue lisää »

Ohjaudumme pitkälti silmillämme. Orientaatio ei pohjaudu ajatteluun eikä päätöksentekoon, vaan on automaattista. Näköaistiohjautuvuutta voi hyödyntää johtamisessa. Kaaos lisää kaaosta Ihmiset saattavat työskennellä hyvin sekavissa ja epäsiisteissä tuotantotiloissa. Työpisteistä löytyy viallisia ja työvaiheeseen tarpeettomia, epäkurantteja työvälineitä ja jätettä. Tiloihin on jäänyt turhia, vanhentuneita, suttuisia tai ristiriitaisia ohjeita ja opasteita. Kulkuväylillä on välivarastoja, kaapeleita ja roskia. Näissä ympäristöissä sattuu tapaturmia, koetaan stressiä ja työ on katkonaista. Jos lattiamerkinnät on tehty vuosia sitten tai opasteista ovat värit päässeet hiipumaan, se kielii siitä, […]

Lue lisää »

E-Opit

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on muutoksessa. Työpaikkoja syntyy tiuhaan tahtiin ja uusia osaajia tarvitaan. 3T on luonut sosiaali- ja terveydenhuollolle räätälöidyn työturvallisuuskurssin. Se perehdyttää uudet tekijät alan työturvallisuuteen ja tarjoaa jäsenneltyä tietoa myös kokeneille työntekijöille. Kurssi koostuu seitsemästä aihealueesta, jotka ovat: Työturvallisuuden perusteet Työergonomia Työväkivalta Kemialliset tekijät ja säteily Psykososiaaliset tekijät Biologiset tekijät ja tartuntavaara Liikkumisturvallisuus […]

Lue lisää »

3T:n uusimmassa eOpissa käydään läpi vahinkokäynnistymisen ja energioiden hallitsemattoman purkautumisen vaaroja sekä turvallistamistekniikoita eri energiamuotojen ja vaaratekijöiden näkökulmista. Vahinkokäynnistyminen ei aiheudu vain inhimillisistä virheistä, vaan vioista ohjausjärjestelmässä tai energiansyötön palaamisesta. Energialähteitä – kuten sähkö-, liike- ja lämpöenergiaa – on hallittava huolella huolto- ja korjaustöiden aikana. Lockout – Tagout eli niin kutsuttu ”Lukitse ja merkitse” on kansainvälinen […]

Lue lisää »

Suljetuilla tiloilla tarkoitetaan ilmanvaihdoltaan puutteellisia, ahtaita ja pelastautumisen näkökulmasta hankalia työkohteita. Niissä työskenneltäessä on sattunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tässä 3T:n oppimateriaalissa perehdytään suljettujen tilojen töiden vaaratekijöihin, turvallisuuden varmistaviin menettelyihin ja työtapoihin sekä hätätilannetoimintaan.

Lue lisää »

3T Sanomat -asiakaslehdet

3T Sanomat 2012 3T Sanomat 2010
3T Sanomat 2009 3T Sanomat 2008 3T Sanomat 2006 3T Sanomat 2005