Simolan teesit ja Matti Alahuhta

22.02.2017 – Antti Simola, TkT, Johtava asiantuntija, 3T Ratkaisut Oy

Johtaminen on ollut mielenkiintoni kohteena koko työurani ajan – aluksi liki 25 vuotta teollisuuden johtamistehtävissä ja nyt reilut 10 vuotta turvallisuuden asiantuntijatyössä. Väitöskirjatyössäni (Simola 2005) sain paneutua johtamisen saloihin perusteellisemmin. Jouduin pohtimaan hyvän johtamisen olemusta, koska yksi työni tavoitteita oli todistaa, että turvallisuuden johtaminen on myös hyvää johtamista ja sen avulla voidaan parantaa muutakin johtamista. Väitöskirjatyössäni laadin ensimmäisen kerran listan hyvän johtamisen ”teeseistäni”.

Seuraavassa nuo kuusi (6) hyvän johtamisen teesiä päivitettyinä ja täydennettyinä turvallisuuden johtamisen näkökulmilla eli miten nämä teesit toteutuvat turvallisuuden johtamisessa. Ajatuksena on, että päätöstä tehtäessä nämä kaikki kuusi teesiä olisivat mukana tavalla tai toisella. Käytännön elämässä tulisi siis tehdä enemmän hyviä kuin huonoja kompromisseja.

TEESI 1. Luottamuksen rakentaminen
Kyse on molemminpuolisesta luottamuksesta – ilman hyvää luottamuspohjaa mitkään ponnistelut yritys- ja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi eivät onnistu – panosta raportoivaan kulttuuriin – turvallisuuden kehittämiseksi tehtävä työ edistää avoimen ilmapiirin luomista ja luottamuksen rakentamista.

TEESI 2. Positiivinen ja rakentava ajattelu
Taito ratkaista ongelmia on merkityksellinen, mutta vielä tärkeämpää on mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen – käännä katse turvallisuuden negatiivisista kasvoista sen positiivisiin kasvoihin – hyödynnä ”heikot signaalit”. Tarvittavan varovaisuuden ylläpitämiseksi tulee luoda kulttuuri, jossa tunnetaan ja tiedetään tarkoin missä mennään, jotta ei vahingossakaan edetä yli ”jyrkänteen” reunan.

TEESI 3. Kiinnostus ihmisen kehittämiseen
Turvallisuuskoulutuksen (iTu = inhimillinen turvallisuustekijä) kautta opitaan ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä eri tilanteissa. Turvallisuuden perustyökaluja käytettäessä hyödynnetään ihmisten vahvuuksia oman työnsä parhaina asiantuntijoina. Esimiesten tulee tuntea henkilöstönsä riittävän hyvin, että hän tietää mihin työhön ketäkin voidaan turvallisesti sijoittaa.

TEESI 4. Keskity oleelliseen – valitse painopisteet
Yhdessä luotu visio helpottaa ihmisiä keskittymään oleelliseen. Työturvallisuudessakin pitää keskittyä oleellisimpiin asioihin – tekemällä sitkeästi oikeita asioita riittävän kauan ”läpimurto tapahtuu väistämättä” – puuhastelu kaikkien ongelmien parissa hajottaa resursseja liikaa eikä mitään saada valmiiksi.

TEESI 5. Tulossuuntautuneisuus
Tulosuuntautuneisuus korostuu turvallisuuden johtamisessa nolla-tapaturma -ajattelussa. Siinä turvallisuus nähdään prosessina, jota ei enää voi johtaa mekanistiseen ajatteluun perustuvan tavoitejohtamisen keinoin. Hyödynnä ennakoivia eli prosessipohjaisia mittareita.

TEESI 6. Ajattele ja toimi kokonaisvaltaisesti
Työturvallisuusasioiden johtamisessa on ennen kaikkea kyse kokonaisuuteen vaikuttamisesta – työturvallisuusasioiden näkeminen osana tuotantoa on kokonaisvaltaista ajattelua. Organisaation tulisi toimia niin, ettei työnsuojelun tarvitsisi korjata muualla organisaatiossa tehtyjä huonoja päätöksiä ja niiden seurauksia.

Oli ilahduttavaa lukea arvostetun suomalaisen teollisuusjohtajan Martti Alahuhdan kirjaa Johtajuus (2015). Kirja ilmestyi kymmenen vuotta myöhemmin kuin minun väitöskirjani. Alahuhdan kirjasta löytyy viisi (5) lähes samaa ”teesiä” kuin minulta, tuo kuudes teesi kylläkin häneltä jostain syystä puuttuu. Olen melko varma, ettei hän ole lukenut väitöskirjaani ja poiminut sieltä noita teesejään.

Alkuperäinen kuvaus hyvän johtamisen periaatteista löytyy väitöskirjani sivuilta 67-69:
Simola, Antti, Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä. Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514277619.pdf

Kirjoittaja:

Kommentit on suljettu.