Asiakas case: Inwido Finland Oy

Inwido Finland Oy on osa kansainvälistä ovi- ja ikkuna-alan konsernia, jonka tarkoitus on tarjota asiakkailleen parempaa asumisviihtyisyyttä hyvien tuoteratkaisuiden ja asiakaskohtaisen palvelun myötä. Vuonna 2015 Inwido Finland on oman alansa markkinajohtaja Suomessa. Inwido valmistaa ovia ja ikkunoita kolmella tehdaspaikkakunnalla (Haapajärvi, Kannus ja Ruovesi). Pääpaino toiminnassa on saneerausmarkkinassa, eli Inwido asentaa itse uudet tuotteet asiakkaan seinillä vanhoihin.

Turvallisuusjohtaja Arto Leppänen, lähditte reilu vuosi sitten etsimään yhteistyökumppania selvittääksenne Inwidon työturvallisuuskulttuurin nykytilaa. Mihin tarpeisiin tarkemmin?

Yrityksessämme havahduttiin siihen, että turvallisuuteen liittyvät asiat eivät välttämättä olleet niin hyvin hallinnassa kuin niiden on syytä olla. Vuonna 2015 työturvallisuuden kehittäminen nostettiin kärkihankkeeksi konsernissamme, joten oli hyvin luontevaa selvittää
perin pohjin turvallisuuden nykytila eri toiminnoissa. Selvityksen tekemiseen kannattaa ottaa asiantuntija mukaan valmiine työkaluineen.

Miksi päädyitte juuri 3T:n palveluun ja asiantuntijoihin?

Teimme selvityksiä muutaman toimijan kanssa syksyn 2015 kuluessa. 3TRatkaisujen asiantuntemus vakuutti minut onnistuneeseen valintaan. Ymmärrys turvallisuuskulttuurin laajasta sisällöstä ja välttämättömästä kytköksestä hyvään johtamiseen kasvoi yhteisen matkamme aikana. Multimediat ovat esimerkki loistavasta työkalusta esimiehelle turvallisuuden puheeksi otossa arjen aherruksessa.

Kuinka tyytyväinen olette nyt 3T Audit -tuloksiin ja niiden hyödystä organisaationne jatkokehittämistä ajatellen?

Henkilöstömme vastasi kyselyyn laajasti ja varmaan myös rehellisesti. Suuria yllätyksiä tuloksissa ei ollut, mutta mutu-tuntumalla ei kannattane hankkeita lähteä viemään eteenpäin.
Tutkimus toi hyvin esiin eri toimintojemme vahvuudet ja kehityskohteet.
Tutkimus on välttämätön myös yhteistyökumppanin toiminnan tueksi kun yhdessä rakennamme perustaa turvallisuuskulttuurin muutokselle.

Minkälaisia tuloksia olette mahdollisesti ehtineet jo saada?

Vuoden 2016 lopulla kestävä pohja on valtaosaan toiminnoistamme saatu valettua.
Esimiesten tietoisuus vastuustaan on lisääntynyt koulutusten myötä. Tehtailla elmeriröinti toimii työkaluna. Turvallisuustuokiot kuuluvat esimiehen arkeen ja turvallisuushavaintoja on tehty kymmenkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen keskustelu turvallisuusasioista on laajentunut koskemaan koko konsernia turvallisuusviestinnän ansiosta. Työtapaturmat ovat puolittuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisätietoja:
Turvallisuusjohtaja Arto Leppänen puh. 040 9030716 arto.leppanen@pihla.fi tai Lean Manager Leo Riihiaho Leo.Riihiaho@inwido.fi
Johtava asiantuntija Antti Simola, puh. 050 340 6123, antti.simola@3tratkaisut.fi

Kommentit on suljettu.