Kunnossapitokeskuksen työntekijän käsitapaturma johti sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

14.11.2016
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 10.11.2016 kunnossapitokeskuksen johtajan viidentoista päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Työnjohtajan osalta syyte hylättiin.

Käsiteltävänä oli syksyllä 2014 sattunut työtapaturma, jossa työntekijä oli hionut metallitankoa kärkisorviin kiinnitetyllä hiomapaperilla. Kyseinen menetelmä on erittäin vaarallinen. Työntekijän hihan tartuttua sorviin, on käsi jäänyt kiinni pyörivään sorviin sillä seurauksella, että työntekijä on loukkaantunut vakavasti.

Reagointi aiempaan samankaltaiseen tapaturmaan riittämätöntä

Käräjäoikeus katsoi, ettei johtaja ollut reagoinut riittävästi aiempaan samankaltaiseen tapaturmaan. Johtaja ei ollut riittävällä tavalla ryhtynyt selvittämään aiemman tapaturman syitä ja kartoittamaan työmenetelmästä johtuvia riskejä, jolloin hänen tietoonsa olisi tullut, että työmenetelmä oli yleisesti käytössä työpaikalla. Sen sijaan käräjäoikeus katsoi, ettei työnjohtaja ole ollut tietoinen aiemmasta tapaturmasta, eikä myöskään siitä, että menetelmää olisi yleisesti käytetty työpaikalla. Asiassa ei käräjäoikeuden mukaan ole selvitetty, miten työnjohtajan olisi tullut toimia, jotta tapaturmalta olisi vältytty.

Työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että koneita tulee käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on valmistettu. Tapaturmariski on aina huomattava silloin, kun koneita käytetään väärällä tavalla.

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue ja 3T Ratkaisut Oy)

Kommentit on suljettu.