3T Ratkaisut Oy on sulautunut osaksi EcoOnline Oy:tä