Turvallisuusjohtaminen ja tiedonhallinta

Johda tiedolla – osallista henkilöstö – todenna ja raportoi

Työturvallisuuden, työkyvyn, ympäristö- ja laatuasioiden johtaminen ilman tietoa ja oikeita työkaluja on aikaa vievää ja tehotonta. 3T:n – nykyisin EcoOnline Oy:n – verkkopalveluilla ja tietojärjestelmillä täytät johtamisstandardien (esimerkiksi ISO, OHSAS) ja lainsäädännön vaatimukset samalla hyvää yrityskulttuuria kehittäen. Voit valita tilanteesi mukaan valmiin pilvipalvelumme HSEQ Onlinen tai yrityskohtaisesti räätälöitävän 3T Monitorin.

Vahvuutemme on tutkimustiedon sekä pitkäaikaisen asiakas- ja viranomaisyhteistyön tuloksena syntyneet menetelmät ja työnkulut, jotka on viety osaksi ratkaisujamme. Lisäksi autamme sähköisten työkalujen asiakkaitamme tarpeen mukaan tiedollisesti koko asiakkuuden ajan: vedämme riskinarvioinnin työpajoja, koulutamme tutkimaan vaaratilanteet ja tapaturmat, opastamme läheltä piti -ilmoittamisen aktivoinnissa ja autamme ottamaan havainnointityökalut käyttöön tuloksia tuottavasti. Näin saatte investoinnistanne kaikki hyödyt irti!

Turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmät

3T:n tiedonhallinta: HSEQ Online vs 3T Monitor

”Kaikki työsuojeluasiamme löytyvät nyt samasta paikasta. Parasta on, että palveluun syntyy poikkeamailmoituksista ja riskinarvioinneista ”nakkilistoja” vastuullisille henkilöille.”

Jyri Pikkarainen, Logistiikkapäällikkö, Paletti Oy

HSEQ Online

Työturvallisuus + Työkyky + Ympäristö + Laatu = All in One!
Täytä työturvallisuuslain vaatimukset helposti

HSEQ Online on nykyaikainen pilvipalvelu työturvallisuuden ja -terveyden sekä haluttaessa myös ympäristö- ja laatuasioiden helppoon ja vaikuttavaan johtamiseen. Sen avulla täytät helposti työturvallisuuslain vaatimukset ja velvoitteet.

HSEQ Online on ainoa palvelu, jossa yhdistyvät työkalut johtamiseen, koulutukseen, viestintään ja lainsäädännön seurantaan. Palvelu on organisaation muisti ja kehittämistyökalu hyvän yrityskulttuurin saavuttamiseksi. Automatisoidut työnkulut varmistavat, että tiedonkeruu, analysointi ja korjaavat toimenpiteet toimivat saumattomasti yhteen, tuloksia tuottavasti.

”3T:n digitaalisilla ratkaisuilla olemme vieneet työturvallisuusasioiden johtamisen uudelle tasolle. Esimerkiksi riskinarviointien ja korjaavien toimenpiteiden prosessi on nyt looginen kokonaisuus”.

Laura Eskola, HR Manager, Chromaflo Technologies Finland Group Oy

Miksi juuri HSEQ Online?

 • Alan huippuasiantuntijoiden yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämä valmis ratkaisu
 • Oikeasti helppokäyttöinen, ohjatut työnkulut ja selkeät lomakkeet
 • Sisäänrakennettu asiantuntemus varmistaa lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen
 • Täyttää ISO ja OHSAS standardien vaatimukset
 • Koko henkilöstön työkalu osallistaa ja vahvistaa turvallisuustietoisuutta
 • Integroitu Linnunmaa Lexin HSEQ-lakiseurannan kanssa
 • Modulaarinen, tarpeiden mukaan laajennettava ratkaisu
 • Sisällöltään ja toiminnallisuuksiltaan jatkuvasti kehittyvä, selkeä roadmap-lupaus
 • Responsiivinen, käytettävissä myös erilaisilla mobiililaitteilla ilman erillisten "apsien" lataamista
 • Integroitu MS Office365 käyttäjähallinnan kanssa (Azure AD), mikä mm. mahdollistaa sisäänpääsyn ilman erillistä kirjautumista
 • Toimittaja EcoOnline on vakavarainen (AAA), yli 15 vuotta markkinoilla toiminut alan edelläkävijäyritys.

HSEQ Online pilvipalvelu on käyttöönotettavissa periaatteessa heti, mutta käytännössä konfigurointiin ja lanseeraukseen on syytä varata muutama viikko. Käyttöönottoon ja käytön aktivointiin on saatavissa koulutusta ja asiantuntijatukea. Itse palvelukin sisältää halutessa koko EcoOnlinen digitaalisen oppimateriaalien kirjaston. Heti-valmis palvelu voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön myös erillisen kehittämishankkeen ajaksi.  HSEQ Onlinen valinta on riskitöntä, sillä yritys sitoutuu palveluun vain vuodeksi kerrallaan.

hseq_online

HSEQ Online pilvipalvelu: työturvallisuutta kaikilla päätelaitteilla

HSEQ Online sisältää seuraavat moduulit:

 • Vaarojen selvitys ja arviointi (työn riskinarviointi)
 • Turvallisuushavainto (Läheltä piti, Vaara, Positiivinen havainto)
 • Laatu- ja ympäristöpoikkeama
 • Tarkastukset ja havainnointi (Elmeri+, ElmeriInd ja muut versiot, TR-Mittari, MVR-mittari)
 • Lainsäädäntö yhteistyössä Linnunmaa Lexin kanssa (ajantasaiset säädökset, uutiset, oikeustapaukset, e-oppimateriaalit)
 • Koulutus (yli 100 valmista e-oppimateriaalia, verkkokurssien hallintatyökalut)
 • Parannusehdotukset ja aloitteet
 • Dokumenttien hallinta
 • Korjaavat toimenpiteet
 • Raportit (yhteenvedot, kaaviot, Excel-tulostus)
 • Turvallisuusuutiset.fi uutispalsta
 • Roolipohjainen käyttäjähallinta, Single-Sign-On (MS Office365 käyttäjät)

Seuraavaksi tulossa, "roadmap":

 • VaTu - varhainen tuki
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Pelastussuunnitelma
 • Oma HSEQ ilmoitustaulu
 • Työsuojelu- ja työhyvinvointituokio
 • Turvallisuuskeskustelu
 • Henkilöstön pätevyysrekisteri

LATAA ESITE

Lainsäädäntö ja johtamisstandardit

HSEQ Online -verkkopalvelun avulla voi toteuttaa työturvallisuuden lainsäädännön ja johtamisstandardien (ISO 9000, OHSAS 18 000, ISO 14 000, ISO 45001) vaatimuksia tehokkaasti.

HSEQ Online vastaa ISO 9000 -, OHSAS 18 000 - , ISO 14 000-vaatimuksiin seuraavasti:

 • Jatkuvan parantamisen periaate (plan – do – check - act)
 • Tehtävänkulut ja korjaavat toimenpiteet automaattisesti sähköpostiin ja toteutusvaiheen seuranta yhdellä silmäyksellä
 • Koko henkilöstön täysipainoinen osallistaminen laadun, aloitteiden, turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen suhteen
 • Johdon katselmus ja tavoitteiden seuranta helppo toteuttaa seurantaraporttien avulla
 • Jatkuva työympäristön seuranta helppo toteuttaa valmiiden pohjien avulla
 • Suomen lainsäädännön ja muutosten seuranta suoraan järjestelmässä
 • Tekemisen laadun kehittäminen, turvallisten työtapojen kouluttaminen tehokkaasti valmiin koulutusmateriaalin avulla
 • Laatukäsikirjan ja muiden laatudokumenttien säilytys ja hallinta
 • Keskenään yhdenmukaiset prosessit (laatu, turvallisuus, ympäristö) helpottavat systemaattista kehittämistä
 • Tehdyt toimenpiteet helposti todennettavissa viranomaisille, auditoijille, asiakkaille ja muille sidosryhmille suoraan järjestelmästä

Hinnoittelu

HSEQ Onlinen kustannukset ovat täydellisen läpinäkyvät. Selkeä kuukausihinta sisältää kaiken: käyttöoikeuden koko henkilöstölle, jatkuvan tuotekehityksen, tietoturvan ja varmuuskopiot, palvelinkustannukset, pääkäyttäjätuen. Kuukausimaksu perustuu asiakkaan valitsemaan sisältöön ja henkilöstömäärään.

Esimerkiksi 100 hengen yritykselle maksu on 300 - 600 €/kk. Pyydä meidät työpaikallenne keskustelemaan tarpeistanne ja esittelemään palvelua, niin kerromme samalla käynnillä hinnan juuri teille!

3T Monitor

3T Monitor on yrityskohtaisesti räätälöitävissä oleva turvallisuuden ja riskienhallinnan tietojärjestelmä.

Mitä isommasta yrityksestä tai julkisesta organisaatiosta on kysymys, sitä enemmän on tarvetta sopeuttaa tietojärjestelmä vastaamaan asiakkaan omia prosesseja ja menettelytapoja. Yrityksessä kauan käytössä olleet riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen mallit ja lomakkeet halutaan säilyttää. Myös muihin tietojärjestelmiin tarvittavien rajapintojen määrä kasvaa. Tällaisia voivat olla toiminnanohjausjärjestelmät, vakuutusyhtiöiden portaalit, HR-järjestelmät ja erilaiset ulkoiset raportointityökalut. 3T Monitor on Suomen markkinajohtaja tällaisissa laajoissa asiakaskohtaisissa työturvallisuuden, työkyvyn ja yritysturvallisuuden johtamisen tietojärjestelmissä. Olemme toimittaneet 3T Monitoreita vuodesta 2004 saakka Suomen johtaviin organisaatioihin, kuten:

 • Empower Oy
 • Finnair Oyj
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
 • Norilsk Nickel Harjavalta Oy
 • Paroc Oy
 • Posti Oyj
 • Rajavartiolaitos
 • Saarioinen Oy
 • Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
 • Tampereen kaupunki
 • Tikkurila Oyj
 • Työsuojeluhallinto (STM)
 • Valmet Automotive Oy
 • Valmet Oyj
 • VR-Yhtymä Oy.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

3T Monitorin vakaa platform, valmiit rajapinnat esimerkiksi vakuutusyhtiöihin ja käyttäjähallintajärjestelmiin (AD) sekä 3T:n ja asiakkaiden HSEQ asiantuntijoiden yhdessä luomat työnkulut ja lomakkeet antavat hyvän pohjan uusien asiakkaiden ratkaisuille - kuitenkin säilyttäen mahdollisuuden jokaisen asiakkaan omille toiveille. Esimerkiksi kieliversioita on toteutettu jo noin 20 kielelle.  Toteutettuja moduuleita on lukuisia ja niille hieman toisistaan eroavia versioita, esimerkiksi:

 • Tapaturmien raportointi, tutkinta ja lähetys vakuutusyhtiöön
 • Vaaratilanteiden, laatupoikkeamien ja muiden poikkeamien raportointi ja tutkinta
 • Työn vaarojen arviointi sekä muiden yritysturvallisuuden ja liiketoiminnan riskien arviointi
 • Parannusehdotukset ja aloitteet
 • Korjaavien toimenpiteiden projektisointi ja seuranta
 • Tarkastukset ja auditoinnit
 • Muutosten hallinta
 • Varhaisen tuen (VaTu) prosessin hallinta
 • Työsuojelutuokiot ja turvallisuuskävelyt
 • Lupien ja pätevyyksien hallinta.

Perinteisen tietokonekäytön lisäksi olemme toteuttaneet mobiililaitteita varten asiakaskohtaisia sovelluksia. Käyttöönottoon ja käytön aktivointiin tarjoamme tarvittaessa koulutusta, asiantuntijatukea sekä laadukkaita 3T:n digitaalisia oppimateriaaleja.

 

”Olemme ottaneet käyttöön uuden version 3T Monitorista, mikä on merkinnyt järjestelmän käytettävyyden paranemista entisestään. Uudet raportointimahdollisuudet antavat myös oikeanlaista tukea turvallisuusjohtamiselle.”

Eero Korpio, Operations Director, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER