Koulutusta riskienarvointiin webinaarin avulla Kiertokapula Oy:llä

Riskienarviointi koulutusta Kiertokapula Oy:llä

Kiertokapula Oy koulutti esimiehiään ja työsuojelun avainhenkilöitä 3T Ratkaisujen modernin monimuotokoulutuksen avulla.

Koulutukseen sisältyi 1,5 tunnin webinaari, johon pystyi osallistumaan mistä tahansa. Lisäksi järjestettiin puolen päivän lähikoulutus, jossa työskentely oli työpajatyyppistä.

Aineena oli riskien arvioinnin hyvät käytännöt sekä puuttuminen ei-turvalliseen toimintaan. Valmennussarjan tavoitteena oli kirkastaa yhteiset pelisäännöt puuttumiseen sekä saada vauhditettua riskienarviointien tekemistä ja loppuunsaattamista.

Kiertokapulan suunnitteluinsinööri Tanja Tastula antaa palautetta valmennuksista:

”Todella paljon kiitoksia hyvistä koulutuksista. Palautteen mukaan koulutukset olivat tarpeellisia ja sisällöltään erittäin hyviä. Selkeät esitykset laittoivat miettimään asiaa uudella tavalla ja vakavuudella. Tästä on minunkin helpompi jatkaa riskien hallinnan parissa.”

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tarjoaa palvelujaan ensisijaisesti omistajakunnille, mutta myös räätälöityjä ja kustannustehokkaita jätteidenkäsittelypalveluja teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Lisätietoja

Tanja Tastula, Suunnitteluinsinööri, Kiertokapula Oy

Palvelupäällikkö, kouluttaja, Venla Räisänen, 3T Ratkaisut Oy, EcoOnline Group, venla.raisanen@3tratkaisut.fi puh. 050 430 7755

Kommentit on suljettu.