Tilaus- ja käyttöehdot

Lyhyesti

Täyttämällä tilauslomakkeen tai tilaamalla muuta kautta sitoudut tilaamaan HSEQ Online Kouluttajalisenssin tai/ja Lainsäädäntölisenssin kestotilauksena. Jos sinulla on tilatessasi jo voimassa toinen lisenssityyppi, saat kokonaishinnasta voimassa olevan hinnaston mukaisen alennuksen. Halutessasi kahden lisenssin laskut voidaan yhdistää. Laskutusjakso on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Voit irtisanoa palvelun milloin tahansa, jolloin tilaus jatkuu menossa olevan laskutusjakson loppuun. Lisenssin tilauksen voi perua maksutta viimeistään 14 vrk kuluttua tilaamisesta.

Tilauksen jälkeen sinulle lähetetään lasku postitse. Maksamalla sen eräpäivään mennessä varmistat palvelun katkeamattoman käytön.

Saamasi käyttäjätunnus ja salasana on tarkoitettu ehdottomasti vain omaan käyttöösi. Niitä ei saa luovuttaa eteenpäin. Palvelujen sisältöjä voidaan kuitenkin hyödyntää laajasti oman organisaation turvallisuustyössä ja myös muille tarjottavissa koulutuksissa. Mahdollisuuksista ja rajoituksista tarkemmin alla. Jos siirryt toisiin tehtäviin tai muusta syystä haluat siirtää tilauksesi toiselle henkilölle, ota yhteyttä ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ecoonline.com

Ehdot:

1. Yleistä

HSEQ Online verkkopalvelun tuottaja EcoOnline Oy on laatinut nämä käyttöä koskevat ehdot. Käyttäjä hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt joko sen maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin. Palvelun tuottajan yhteystiedot:

EcoOnline Oy
Tekniikantie 14
Innopoli 2
02150 Espoo.

ecoonline.fi,
asiakaspalvelu@ecoonline.com
Y-tunnus 2380378-9

2. Tilaaminen ja henkilötietojen käyttö

2.1 HSEQ Online palvelussa on tilaamista edellyttäviä maksullisia palveluita. Rekisteröityä ja tilata voi vain olemassa oleva luonnollinen henkilö. Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen tai maksullisen palvelun tilaaminen.
2.2 Tilaajan antamat henkilötiedot kerätään palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään palveluun liittyvään viestintään ja muuhun asiakassuhteen ylläpitoon. Palvelun tuottajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen yhteistyössä EcoOnlinen kanssa. Tilaaja voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen asiakaspalvelu@ecoonline.com .
2.3 Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

3. Hinnoittelu, laskutus- ja maksuehdot sekä palvelun käytön lopettaminen

Lisenssien tilaus on kestotilaus. Voimassaoleva hinnasto ja mahdolliset alennusperusteet on kerrottu lisenssien esittelysivulla ja tilauslomakkeella. Laskutus tapahtuu kunkin laskutusjakson alussa. Jos tilaajalla on jo ennestään voimassa toinen lisenssityypeistä, sovitaan tilaajan kanssa yhdistetäänkö lisenssit samalle laskulle, jolloin myös laskutusjakson voimassaolo on molemmissa lisensseissä sama. Jo maksettu osuus aiemmasta lisenssistä huomioidaan yhdistetyn laskun summassa. Jos laskuja ei yhdistetä, asiakkaalle lähetetään jatkossakin molemmista lisensseistä omat laskunsa. Kahden lisenssin tuoma alennus huomioidaan myöhemmin tilatun lisenssin laskutuksen yhteydessä.

Maksuehto 14 pv netto, viivästysajan korko korkolain mukaan Laskun maksamatta jättäminen voi johtaa perintään ja käyttöoikeuden sulkemiseen.

Lisenssin tilauksen voi perua maksutta viimeistään 14 vrk kuluttua tilaamisesta. Käyttäjä voi tämän jälkeen perua tilauksen milloin tahansa, jolloin käyttöoikeus päättyy peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson lopussa. Peruutushetkellä menossa olevan laskutusjakson jäljellä olevan ajan maksuja ei hyvitetä tai palauteta. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin. Käyttäjiä informoidaan hinnankorotuksista vähintään kuukausi etukäteen.

4. Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

4.1. Käyttäjä lupautuu käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa palvelun ehtojen mukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti, mutta maksamattomat laskut tai väärinkäytökset veloitetaan aina tilaajalta, esimerkiksi käyttäjän työnantajalta.
4.2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, mutta sisältöä voi hyödyntää laajemmin kuten kohdassa 4.3 on esitetty. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei käyttäjän henkilökohtainen tunnus ja salasana joudu muille henkilöille tai organisaatioille.
4.3. Käyttäjä voi tallentaa palvelussa olevaa aineistoa omalle tietokoneelleen ja tulostaa niitä lukuunottamatta oppimateriaalivalikoimaa. Lisäksi käyttäjä voi muokata niitä osaksi omia koulutusaineistojaan, ohjeistuksiaan ja vastaaviin materiaaleihin sekä toteuttaa tiedotustyyppisiä toimenpiteitä organisaationsa sisällä (esim. lakimuutos). Mitään aineistoa ei kuitenkaan saa luovuttaa muille kuin oman organisaation henkilöille ellei palvelun tuottaja ole antanut siihen erikseen lupaa.
4.4. Kouluttajalisenssiin kuuluvat digitaaliset oppimateriaalit on tarkoitettu käyttäjän itseopiskeluun sekä muille käyttäjän toimesta annettavan koulutuksen opetusmateriaaliksi, ei kuitenkaan muiden itseopiskeltavaksi. Opetusmultimedioita hyödyntävää koulutusta voi antaa myös muille kuin omassa organisaatiossa työskenteleville, myös maksullisissa koulutuksissa.
4.5.
Palvelussa olevaa materiaalia käytettäessä on tultava ilmi sen alkuperä. Materiaalin uudelleen julkaiseminen kaupallisessa mielessä ja myynti kolmansille osapuolille on kielletty. Käyttäjä voi esittää kaikkia palvelun sisältöjä kuitenkin myös maksullisissa koulutustilaisuuksissa.

5. Palvelun tuottajan velvollisuuden ja niiden rajoitukset

5.1. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
5.2. Palvelun tuottaja pyrkii julkaisemaan palvelussa vain hyvälaatuista ja ajantasaista sisältöä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun sisältöjen mahdollisista virheellisyyksistä ja niiden aiheuttamista vahingoista käyttäjälle tai tämän organisaatiolle.
5.3. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, hakkerointi ) ilmoitetaan viranomaisille.
5.4. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
5.5. Palvelun tuottaja ei vastaa millaan tavalla palvelussa mainostamiensa kolmansien osapuolten tuotteista ja niiden käytöstä.

6. Sopimusehtojen muuttaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai palvelun tuottajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.

7. Sopimuksen voimaantulo ja siirtäminen

Sopimus astuu voimaan, kun käyttäjä rekisteröityy tai tilaa palvelun. Käyttäjä voi siirtää oman sopimuksensa toiselle henkilölle omassa organisaatiossaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja voi myös siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä, esimerkiksi liiketoiminnan siirtyessä toiselle organisaatiolle.

8. Väärinkäytökset ja ristiriitojen ratkaisu

Mikäli käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi luovuttaneen käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi tuottaja veloittaa käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena menettämänsä summan 50 %:lla korotettuna.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.


Yhteystiedot:

HSEQ ONLINE MYYNTI: Maksulliset lisenssit, digitaaliset oppimateriaalit:
asiakaspalvelu@ecoonline.com ,  010-2310 341

Jälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset:
Business Area Director Marko Vuorinen, marko.vuorinen@ecoonline.com

Asiakastuki ja palaute: asiakaspalvelu@ecoonline.com

Palvelun tuottaja:
EcoOnline Oy

Puhelin: 046 7121133

Tekniikantie 14
Innopoli 2
02150 Espoo.

ecoonline.fi