Uusi työsuojelutoimikunta – vahvista yhteinen osaamispohja heti kauden alussa!

Työsuojelutoimikunta

Tervetuloa tekemään työsuojelutyötä uudet valtuutetut!

Lain mukaan työpaikoilla, joilla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Nämä edustavat henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa. Lisäksi voidaan valita työsuojeluasiamiehiä rajattua henkilöstöryhmää kuten toimipistettä, osastoa tai ammattiryhmää varten. Myös pienet organisaatiot voivat valita valtuutetun, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Nykyisten edustajien toimikausi päättyy tyypillisesti 31.12.2017. Uudet valitaan loka–joulukuussa. Heidän kautensa kestää alakohtaisesti 2-4 vuotta.

Valtuutetun keskeiset tehtävät

Valtuutetulla on tärkeä rooli edustaessaan kollegoitaan työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa. Hänellä on realistinen näkemys arjesta ja hyvät henkilösuhteet. Nämä lienevät kaksi tärkeintä ominaisuutta, joita tehtävässä tarvitaan. Lisäksi tarvitaan tahtoa edistää asioita yhdessä avaintahojen kanssa, kykyä innostaa kaikkia mukaan työsuojelutoimintaan sekä rutkasti osaamista!

Valtuutetun kuuluu mm. tuntea keskeiset työsuojelusäännökset ja perehtyä työpaikan turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Tehtävässään hän neuvoo työntekijöitä ja osallistuu työpaikan tarkastuksiin. Tarvitessa hän on mukana yksittäisen henkilön työsuojeluasioiden käsittelyssä. Valtuutetulla on myös oikeuksia: Hänen on mm. saatava työantajalta aikaa valtuutetun työhön, koulutusta, tietoja toimintansa tueksi ja työvälineet.

Perehdy heti alussa hyvin työkenttääsi, se helpottaa jatkossa tehtäviesi hoitoa

On tärkeää, että toimikautensa aluksi valtuutettu saa perusperehdytyksen, mitä hänen tehtäväänsä kuuluu. 3T Ratkaisut tarjoaa tähän oivallisen paketin, jossa on kolme modulia: lähikoulutus, e-kurssi ja lyhyt harjoite. Tervetuloa tilaamaan perehdytyspaketti uudelle työsuojelutoimikunnalle!

Seuraa työelämää!

Työelämä muuttuu koko ajan; tietoa työelämän kehittämisen tueksi tulvii. Tarvittaisiin suodatin, jolla tärkeän ja oleellisen tiedon voisi erottaa. 3T tarjoaa tarkoitusta varten uutissivun, jonne kaikki halukkaat voivat rekisteröityä. Sivulla on mm. päivittäisuutisia työelämästä, blogeja ja tietoa sekä uusimmat työrikostuomionimikkeet. Tervetuloa seuraamaan sivujamme:  turvallisuusuutiset.fi

Johtava asiantuntija Marita Hyttinen

3T Ratkaisut Oy

Kommentit on suljettu.