Vahinkokäynnistyksen esto – Lockout / Tagout

3T:n uusimmassa eOpissa käydään läpi vahinkokäynnistymisen ja energioiden hallitsemattoman purkautumisen vaaroja sekä turvallistamistekniikoita eri energiamuotojen ja vaaratekijöiden näkökulmista.

Vahinkokäynnistyminen ei aiheudu vain inhimillisistä virheistä, vaan vioista ohjausjärjestelmässä tai energiansyötön palaamisesta. Energialähteitä – kuten sähkö-, liike- ja lämpöenergiaa – on hallittava huolella huolto- ja korjaustöiden aikana. Lockout – Tagout eli niin kutsuttu ”Lukitse ja merkitse” on kansainvälinen menettely vahinkokäynnistyksen ja muun energian vapautumisen estämiseksi.

Hyvä tapa on laatia kaikille huoltokohteille oma turvalukituskortti tai huoltoohje, josta selviävät eristettävät energiat ja lukituskohdat.

Vahinkokäynnistyksen esto: Lockout – Tagout

Lue lisää työturvallisuuden digitaalisista oppimisratkaisuista!

Kommentit on suljettu.